Barrierer

Hensikten med markedskommunikasjon er å blant annet fange forbrukers oppmerksomhet, videreføre lærdom, påvirke og til slutt få utløst en form for atferd hos forbrukeren. Dette går ikke alltid knirkefritt, og en vanlig barriere for en eventuell atferdsendring kan være kommunikasjon.

Eksamensgruppen min tar i bruk Toro som valgt virksomhet ved eksamensbesvarelsen. Jeg tar derfor utgangspunkt i denne virksomheten videre i blogginnlegget. Toro gjorde et bærekraftig markedsføringstiltak i 2019, der de bestemte seg for å markere alle produkter som er produsert klimavennlig med et klimamerke. Målgruppen er i all hovedsak forbrukere som har et ønske om å handle bærekraftig eller handler bærekraftig fra før av. Eventuelle barrierer som kan oppstå ved en markedskommunikasjon mellom virksomhet og forbruker vil da være mellom Toro og kunder som de vil endre atferden til og få dem til å ville handle bærekraftig.

Først og fremst er kvaliteten i kommunikasjonen viktig for å forhindre barrierer eller skape minst mulig barriere ved en eventuell endring. For å endre vaner og handlinger kreves et samspill mellom kommunikasjon og konkret tilrettelegging. Med andre ord, dersom vi vil endre atferden til kunder som ikke har et ønske eller føler et behov for å handle bærekraftig, må det ved god markedskommunikasjon og enkel tilrettelegging for forbrukere. Det skal være enkelt for dem å ta klimavennlige valg og det er viktig at dette kommer fram ved hjelp av god kommunikasjon. På den måten vil det være muligheter for å forhindre barrierer.

Klimakommunikasjon defineres som informasjon og budskap med et mål om at målgruppen skal vite hva som kan gjøres for å kutte utslipp av klimagasser. For å ha et solid kommunikasjonskonsept er det nødvendig for Toro å velge ut en arketype. En arketype er en form for identitet ved kommunikasjon. Løsningen for en god klimakommunikasjon og å unngå barrierer er:

  1. Kraften i sosiale medier
  2. Bruk av positive rammer
  3. Tilrettelegging for enkle handlinger
  4. Fortelle historier
  5. Fokusere på tiltak som vi personlig kan gjøre noe med

En barriere for vår valgte virksomhet og det miljøvennlige tiltaket de gjennomførte i 2019 om å klimamarkere miljøvennlige produkter er at de fleste er lei av å høre om klima. Det har i de siste årene vært et høyt fokus på klima og hvor viktig det er med en bærekraftig hverdag. Selvom det i stor grad er positivt for en virksomhet å gjennomføre klimavennlige tiltak på sine produkter kan dette bli litt borte nettopp fordi tematikken hos mediene ofte er klima. Dermed er dette en stor barriere for kommunikasjonsplanen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *